Home Over EWSD Projecten Partners Lid worden Het nieuws Contact

Ambitie Energie Werkt Schouwen-Duiveland

Wij gaan Schouwen-Duiveland
in 2030 daadwerkelijk
energieneutraal maken

De Coöperatie Energie Werkt hanteert als hoogste prioriteit Schouwen-Duiveland in 2030 daadwerkelijk energieneutraal te maken, waarbij de energievraag volledig door hernieuwbare bronnen (wind, zon, biomassa, getij) wordt ingevuld. Concreet kan daarbij gedacht worden aan Windpark Zierikzee, Windpark Roggeplaat, Windpark Krammer en Getijdencentrale Brouwersdam. De Coöperatie streeft ernaar lokale werkgelegenheid te stimuleren, bijvoorbeeld bij De Zuidhoek, installatie- en isolatiebedrijven, installateurs van zonnepanelen en andere gerelateerde bedrijven.

Voorop staat dat wij het beste willen voor ons eiland, gevoed vanuit een positieve grondhouding. Wij propageren de nieuwe manier van economisch denken waarbij duurzaamheid de aanjager is van de nieuwe economie. Aan dit transitiedenken wil de Coöperatie een substantiële bijdrage leveren voor Schouwen-Duiveland. Wij willen voortdurend inspelen op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam en sociaal ondernemen door gelijktijdig te schaken op meerdere borden. Wijze van presenteren en profileren zijn daarbij cruciaal, alsook een sterk ontwikkelde band met de achterban en het politieke speelveld.

.