Home Over EWSD Ondernemen Prijs 2022 Projecten Partners Nieuws Contact

Ambitie Energie Werkt Schouwen-Duiveland

Wij gaan Schouwen-Duiveland
in 2030 daadwerkelijk
energieneutraal maken

De Coöperatie Energie Werkt hanteert als hoogste prioriteit Schouwen-Duiveland in 2030 daadwerkelijk energieneutraal te maken, waarbij de energievraag volledig door hernieuwbare bronnen (wind, zon, biomassa, getij) wordt ingevuld. Wij organiseren postcoderoosprojecten, werken samen met de gemeente om bedrijven te verduurzamen en staan te springen om aan de slag te gaan met zonne- en windparken. Heb je zelf ideeën om Schouwen-Duiveland energieneutraal te maken, wij houden ons aanbevolen!

 

.