Home Over EWSD Ondernemen Prijs 2021 Projecten Partners Nieuws Contact

Interview De Hillegomse

Andrew van Hulten, vestigingsmanager

De Hillegomse is een van de bedrijven die we bezocht hebben op het bedrijvenpark Zierikzee Zuid om met eigen ogen te bekijken welke maatregelen zij genomen hebben op het gebied van duurzaamheid. We hadden een gesprek met Andrew van Hulten. Hij vertelde ons onder andere over de duurzame ambitie van het bedrijf.

We willen hét biobased centrum van Zeeland op het gebied van hout, platen en isolatie worden.

Download hier het hele interview met Andrew van Hulten. 

Informatieplicht Energiebesparing

BELANGRIJK NIEUWS

Informatieplicht Energiebesparing

Bedrijven en instellingen die per jaar meer dan 50.000 kWh óf 25.000 m3 gas verbruiken hebben te maken met een aanscherping in de Wet milieubeheer. Voor 1 juli 2019 moeten zij in actie zijn gekomen.

 

De Wet milieubeheer bepaalt al dat je verplicht bent energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar. Dit is de zogenoemde energiebesparingsplicht. Om bedrijven die onder deze wet vallen (zogenoemde Wm-inrichtingen) een impuls te geven om daadwerkelijk met energiebesparing aan de slag te gaan, is de wet aangescherpt.

 

Daar is de informatieplicht bijgekomen. Je moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen je als bedrijf voor de energiebesparingsplicht hebt genomen. Deze rapportage dien je vóór 1 juli in bij het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, www.rvo.nl. Op deze site staat een stappenplandat ondersteuning biedt voor de informatieplicht energiebesparing.

 

De gemeente is in principe verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving van de informatieplicht energiebesparing. Als je niet voor 1 juli rapporteert via het eLoket, kan de gemeente handhavend optreden, bijvoorbeeld in de vorm van een dwangsom.

 

Naar verwachting betreft de Wet milieubeheer, met nu ook de informatieplicht energiebesparing, meer dan 400 bedrijven op Schouwen-Duiveland. Het is de vraag of alle ondernemers zich bewust zijn van de nieuwe aanscherping, de termijnen en de consequenties bij nalatigheid.

 

Energie Werkt op Schouwen-Duiveland (www.ewsd.nl) besteedt aandacht aan de informatieplicht energiebesparing. Er komt ook een speciale nieuwsbrief uit.

 

 

10.000 euro voor duurzaam ondernemen prijs

Heb jij een duurzaam idee?

Samen 10% CO2-besparing behalen vóór 2023. Dat is de uitdaging waar bedrijven en organisaties in Schouwen-Duiveland voor staan. Om ondernemers te stimuleren de CO2-uitstoot te verminderen, organiseert de gemeente in samenwerking met Energie Werkt Schouwen-Duiveland (EWSD) de Duurzaam Ondernemen Prijs. Een prijs ter hoogte van 10.000 euro.

Samen aan de slag met duurzaamheid
Als ondernemer kunt u ervoor kiezen om individueel mee te doen maar nog liever zien we als gemeente een gezamenlijke aanvraag. Dit kan bijvoorbeeld om een samenwerking in een bedrijvenpark gaan maar ook een aantal samenwerkende winkeliers, agrariërs, recreatiebedrijven enz. of een mix van bedrijven. We hopen zo de gezamenlijkheid op ons eiland te stimuleren.

Duurzaam idee inzenden?
Dus heeft u een geweldig duurzaam idee, concept of werkwijze? Wacht dan niet langer en stuur uw idee in voor de Duurzaam Ondernemen Prijs. Vanaf 8 februari vindt u op deze website het aanmeldformulier. Aanmeldingen kunnen tot en met 11 april 2021 worden ingestuurd.

De gemeente is op zoek naar ideeën die gericht zijn op één of meerdere van de themagebieden: energiebesparing, duurzame energieopwekking, circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.