Home Over EWSD Projecten Partners Lid worden Het nieuws Contact

Informatieplicht Energiebesparing

BELANGRIJK NIEUWS !!!!!!!!!!!!

Informatieplicht Energiebesparing

Bedrijven en instellingen die per jaar meer dan 50.000 kWh óf 25.000 m3 gas verbruiken hebben te maken met een aanscherping in de Wet milieubeheer. Voor 1 juli 2019 moeten zij in actie zijn gekomen.

 

De Wet milieubeheer bepaalt al dat je verplicht bent energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar. Dit is de zogenoemde energiebesparingsplicht. Om bedrijven die onder deze wet vallen (zogenoemde Wm-inrichtingen) een impuls te geven om daadwerkelijk met energiebesparing aan de slag te gaan, is de wet aangescherpt.

 

Daar is de informatieplicht bijgekomen. Je moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen je als bedrijf voor de energiebesparingsplicht hebt genomen. Deze rapportage dien je vóór 1 juli in bij het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, www.rvo.nl. Op deze site staat een stappenplandat ondersteuning biedt voor de informatieplicht energiebesparing.

 

De gemeente is in principe verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving van de informatieplicht energiebesparing. Als je niet voor 1 juli rapporteert via het eLoket, kan de gemeente handhavend optreden, bijvoorbeeld in de vorm van een dwangsom.

 

Naar verwachting betreft de Wet milieubeheer, met nu ook de informatieplicht energiebesparing, meer dan 400 bedrijven op Schouwen-Duiveland. Het is de vraag of alle ondernemers zich bewust zijn van de nieuwe aanscherping, de termijnen en de consequenties bij nalatigheid.

 

Energie Werkt op Schouwen-Duiveland (www.ewsd.nl) besteedt aandacht aan de informatieplicht energiebesparing. Er komt ook een speciale nieuwsbrief uit.