Home Over EWSD Ondernemen Prijs 2021 Projecten Partners Nieuws Contact
 

 

 

 

Bestuur EWSD

Ernst Erhardt 

Over EWSD 5
Bestuurslid

Volgens Ernst Erhardt, bewoner van een monumentaal huis in Zierikzee, heeft de “postcoderoos” alleen maar voordelen. “Wij hebben al eerder gekeken naar zonnepanelen maar het past toch niet echt bij het karakter van ons huis. Met deze oplossing waarbij je zelf investeert in zonnepanelen, die op een schuur worden gelegd, kan je ook bijdragen aan duurzame opwekking van energie. Voeg daarbij dat de panelen mede worden gelegd door mensen, die een achterstand hebben naar de arbeidsmarkt én je behaalt er nog eens leuk rendement op. Een prachtige manier om mee te werken aan het energie-neutraal krijgen van ons eiland”.

Olivier Verwest 

Voorzitter

Energie Werkt wordt zichtbaarder
Na mijn 8 jaar voorzitters periode in OSD bleef voor mij de drijfveer om mijn kennis en kunde in te blijven zetten voor het algemeen belang van SD (Schouwen Duiveland) en met name de energietransitie die voor ons allen vroeg of laat op ons pad komt. Ons mooie eiland is uitstekend geschikt om energietransitie te bewerkstelligen en omdat dit eiland uitstekend geschikt is om hier een leidende positie in te nemen vanwege deze afbakening.

Welke rol heeft EWSD voor ondernemend Schouwen-Duiveland?

Postcoderoos
“Er ligt een duidelijk ondernemersbelang voor een duurzaam Schouwen-Duiveland, al moet de ondernemer er wel aan toe zijn. Bedrijfsdaken kunnen geschikt zijn voor het plaatsen van veel zonnepanelen. De zonne-energie kun je natuurlijk zelf gebruiken, maar je kunt die ook beschikbaar stellen aan particulieren binnen een bepaald gebied, de zogenoemde de postcoderoos.
De postcoderoos is een coöperatief traject met voor 15 jaar gegarandeerde fiscale voordelen. De eerste, op het schuurdak van Peter de Koeijer in Brouwershaven, is al volgeboekt. De intekening voor de tweede postcoderoos is inmiddels gestart op de gebouwen van voetbalvereniging “Bruse Boys”. Alle postcoderoos-coöperaties komen onder de koepel van EWSD te vallen.’’

Zonneparken
SD krijgt twee zonneparken. Saman gaat aan de slag bij Zierikzee met een kleine 11 hectare, dat is goed voor 10 MWPiek. Voor het energieverbruik van heel SD (120 MW) hebben we dus ongeveer 10 van dit soort zonneparken nodig. Bij Dreischor werkt Zeeuwind aan een kleiner park.

Windpark Krammer
Windpark Krammer heeft een hele grote impact op onze energie (elektrisch) neutraal SD programma, hier worden 34 windmolens geplaats met een vermogen van 3 MW/molen, totaal 34x3= 102MW. De bijdrage van dit windpark zal omstreeks 2021 zijn gerealiseerd en enorme bijdrage leveren aan ons elektrisch energie neutraal programma op SD.

Sociaal
Voor elk energieproject kijken we ook naar mogelijkheden om mensen uit de bijstand of met een beperking aan het werk te helpen. Inmiddels zijn er zes uitkeringsgerechtigden door gestroomd naar regulier werk als chauffeur in elektrische buurttaxi’s die door EWSD worden geëxploiteerd. Dit initiatief is mede ontstaan om een bijdrage te leveren aan de Participatiewetgeving.

Profilering
Eigenlijk zou dat niet nodig mogen zijn maar met een duurzaam, groen karakter kun je je nog steeds onderscheiden. Dat geldt niet alleen voor ondernemers, maar ook voor de gemeente, bijvoorbeeld als vestigingsplaats en in toerisme en recreatie.
Voor veel bedrijven geldt dat zij zich binnen de productieketen steeds duurzamer willen (moeten) opstellen. De één doet dat al als voorloper, de ander als volger. Aanbestedingen zijn vaker voorzien van een duurzaamheidsclausule of vragen naar inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Niet voor niets was werkvoorzieningsbedrijf De Zuidhoek samen met de OSD initiatiefnemer van de EWSD.’’

PR
“We hebben veel achter de schermen gewerkt om EWSD op de kaart te zetten. Nu wordt het tijd om de activiteiten zichtbaarder te maken. Niet alleen voor de ondernemers, maar ook om particulieren in het traject mee te nemen. We zijn samen met de gemeente een transitieplan aan het opstellen die zichtbaar wordt voor iedereen met een “energiebarometer” deze laat actueel laat zien wat er gebeurt op SD. Dit doen we tevens in samenwerking met de WereldRegio.’’

OSD
“Zoals gezegd, is EWSD ontstaan uit de OSD. Ik koppel tijdens de algemene ledenvergadering(en) onze laatste inspanningen terug aan de leden. We willen in 3 fases van nu tot 2040 naar een energieneutraal Schouwen-Duiveland!
Fase 1 elektrisch energieneutraal 2022
Fase 2 energie besparing met geleidelijk “nul op de meter”, 60% heeft geen gas meer benodigd 2032. In nieuwe huizen zal geen gas meer aanwezig zijn, de bestaande woningen zullen geleidelijk worden aangepast. Dit is de moeilijkste fase van de energie transitie!
Fase 3 100% energie neutraal 2040

Dit kan niet zonder betrokkenheid van de ondernemers op SD.

Peter de Koeijer 

Over EWSD 7
Bestuurslid

Doe het nu.

Eind december heeft EWSD op een goed bezochte avond het startsein gegeven voor zonneenergie voor particulieren. We weten het allemaal het klimaat , en daarmee onze wereld, is aan het veranderen. En dat wordt voor een flink deel veroorzaakt door ons veel te grote verbruik van kolen, olie en gas. Daar moeten we in minderen en op zo kort mogelijke termijn mee stoppen. Energie Werkt Schouwen Duiveland (EWSD) heeft de ambitie uitgesproken dat dat voor ons eiland per 2030 gaat lukken. Dan moet iedereen wel mee doen ook u. Voor de electriciteitsbehoefte is het nu al mogelijk en er is geen reden om het niet te doen. Als particulieren samen op het dak van een ander zonnepanelen leggen krijgen ze de belasting op hun electriciteitsrekening terug. EWSD gaat dakeigenaren met particulieren verbinden en zorgt voor de structuur van een cooperatie om het te laten werken. Het is een kontrakt voor 15 jaar zo is het door de belastingdienst geregeld. De particulier realiseert in het voorstel van EWSD 3% rendement op zijn inleg voor de zonnepanelen. Alles wordt door EWSD geregeld en kost dus geen inspanning en levert geen risico. 15 jaar is lang maar er is de mogelijkheid om ze terug in te leveren als er in die tijd zich onvoorizene omstandigheden voor doen. Daarnaast houdt EWSD een klein deel van de opbrengst om te gebruiken om haar andere doel te realiseren nl mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt helpen naar zinvol werk. Zo rijden nu electrische autotjes met bejaarden naar kapper, winkel of museum om hun levensplezier te vergroten en tegelijk de chauffeur op te leiden tot taxi-chauffeur. Zo geven we op het eiland een eigen invulling aan de participatiemaatschappij. Voor het meebedenken en meeopzetten van andere projecten hebben we onbeperkt behoefte aan vrijwilligers. Dus als uw kleinkinderen later vragen wat hebt u aan de bedreiging van de klimaatverandering gedaan hebt u een goed antwoord. U hebt uw belagstelling al in februari 2017 gemeld bij info@ewsd.nl. Het gekoelde dranje op het terras dat u nuttigt is gekoeld met zonnestroom en tegelijk is er een invulling gegeven aan een stukje sociaal beleid.
Prachtig eiland toch. Aanmelden verplicht nog tot niets, maar we vinden vast iets passends.
Doe het nu.

 

Medewerkers

Janneke Donkers 

Projecten

Terry Bom 

Administratie en projectondersteuning