Home Over EWSD Projecten Partners Lid worden Het nieuws Contact

Martin Bouwman, oprichter en ex-bestuurslid

Concrete stappen zetten naar een groen en uiteindelijk energie-neutraal eiland.

Wie is er niet bereid om te investeren in de toekomst van zijn/ haar kinderen?
Deze vraag heb ik mezelf gesteld toen ik benaderd werd voor dit initiatief. Ben ik hierdoor realist, optimist, idealist of misschien wel masochist? Ik geloof in de goedheid van de mens dus ik denk dat het woord optimist het meest bij me past.

 

Ik zou mezelf niet recht in de ogen kunnen kijken als ik er niet iets aan gedaan zou hebben om de wereld iets te verbeteren en hem op een duurzame of duurzamere manier door te geven aan de volgende generatie. Ook er is een grote groep mensen die een afstand hebben tot de huidige arbeidsmarkt en die hierbij mijn en u hulp goed kunnen gebruiken. Ook dit zie ik als een morele verplichting die ik, daar waar ik kan, in wil vullen.
In 2011 ben ik hier mee begonnen op een locatie ver van huis en nu wordt mij de mogelijkheid geboden om deze persoonlijke ambitie dichter bij huis ook waar te maken.
Wij hebben niet het recht om de huidige hulpbronnen die we bezitten tot ons te nemen en de gevolgen daarvan door te schuiven naar een volgende generatie. Misschien komt met deze woorden wel meer de idealist naar boven maar ik denk ook wel de realist.
Daarom is het goed om met elkaar het plan te omarmen voor een duurzaam en socialer Schouwen Duiveland. Het getuigd van een visie om onszelf tot doel te stellen om in 2030 energie neutraal te zijn en hierbij de werknemers van de Zuidhoek bij te betrekken. Als we ons geen doel stellen dan is er geen richting en kan er ook geen passend beleid worden gemaakt tussen burgers, ondernemers en overheid. Zonder doel is er geen richting, zonder richting kan het ook zijn dat we de verkeerde weg kiezen.
Verder kreeg ik gaande weg het overdenken van de vraag het zicht op een schijnbare tegenstelling. Het doel is om energie neutraal te worden terwijl we dit met elkaar moeten bereiken en hiervoor zal er juist op ons eiland ontzettend veel energie vrijkomen bij de mensen die de schouders onder dit doel willen zetten.

 

Ik denk dat ik namens vele spreek dat als ze ergens over het “water” naar “ons” eiland rijden dat je de energie ook weer in je voelt stromen. Het geeft me energie en het voelt als thuis. Verder hebben we alle mogelijkheden om met wat de natuur ons geeft energie te krijgen en op te wekken. We hebben getijde water, we hebben windkracht en we hebben zonnekracht. Deze 3 natuur elementen zullen ons moeten helpen om onze doelstelling te bereiken. Aan de andere worden we niet alleen energie neutraal door energie op een andere manier op te wekken dit bereiken we ook door juist aan de andere kant proberen te zorgen dat we minder energie verbruiken. Ook hiervoor zijn er vele mogelijkheden en hebben we ook veel bedrijven met kennis hierover op Schouwen Duiveland.
Ik zie het vormen tot een energie neutraal Schouwen Duiveland als een 3 traps raket met verschillende stadia. De eerste is kijken of we aan de inkoop kant door collectieve inkoop de prijs omlaag kunnen krijgen. Het hierdoor behaalde voordeel herinvesteren in duurzame energie opwekking en als laatste ook aan de verbruiks kant onze slag zien te maken door energie beheer, energie reductie en slimme duurzame toepassing gebruiken op een zo breed mogelijk manier.
Ik denk dat we met elkaar, voor onze volgende generaties kunnen zorgen voor een mooi, energieke en duurzame toekomst op Schouwen Duiveland en hoop dat vele ondernemers zich aan willen sluiten bij dit initiatief.

Martin Bouwman, bestuurslid

Bestuur EWSD

Ernst Erhardt 

Bestuurslid

Volgens Ernst Erhardt, bewoner van een monumentaal huis in Zierikzee, heeft de “postcoderoos” alleen maar voordelen. “Wij hebben al eerder gekeken naar zonnepanelen maar het past toch niet echt bij het karakter van ons huis. Met deze oplossing waarbij je zelf investeert in zonnepanelen, die op een schuur worden gelegd, kan je ook bijdragen aan duurzame opwekking van energie. Voeg daarbij dat de panelen mede worden gelegd door mensen, die een achterstand hebben naar de arbeidsmarkt én je behaalt er nog eens leuk rendement op. Een prachtige manier om mee te werken aan het energie-neutraal krijgen van ons eiland”.

Martin Bouwman 

Bestuurslid

Olivier Verwest 

Voorzitter

Energie Werkt wordt zichtbaarder
Na mijn 8 jaar voorzitters periode in OSD bleef voor mij de drijfveer om mijn kennis en kunde in te blijven zetten voor het algemeen belang van SD (Schouwen Duiveland) en met name de energietransitie die voor ons allen vroeg of laat op ons pad komt. Ons mooie eiland is uitstekend geschikt om energietransitie te bewerkstelligen en omdat dit eiland uitstekend geschikt is om hier een leidende positie in te nemen vanwege deze afbakening.

Welke rol heeft EWSD voor ondernemend Schouwen-Duiveland?

Postcoderoos
“Er ligt een duidelijk ondernemersbelang voor een duurzaam Schouwen-Duiveland, al moet de ondernemer er wel aan toe zijn. Bedrijfsdaken kunnen geschikt zijn voor het plaatsen van veel zonnepanelen. De zonne-energie kun je natuurlijk zelf gebruiken, maar je kunt die ook beschikbaar stellen aan particulieren binnen een bepaald gebied, de zogenoemde de postcoderoos.
De postcoderoos is een coöperatief traject met voor 15 jaar gegarandeerde fiscale voordelen. De eerste, op het schuurdak van Peter de Koeijer in Brouwershaven, is al volgeboekt. De intekening voor de tweede postcoderoos is inmiddels gestart op de gebouwen van voetbalvereniging “Bruse Boys”. Alle postcoderoos-coöperaties komen onder de koepel van EWSD te vallen.’’

Zonneparken
SD krijgt twee zonneparken. Saman gaat aan de slag bij Zierikzee met een kleine 11 hectare, dat is goed voor 10 MWPiek. Voor het energieverbruik van heel SD (120 MW) hebben we dus ongeveer 10 van dit soort zonneparken nodig. Bij Dreischor werkt Zeeuwind aan een kleiner park.

Windpark Krammer
Windpark Krammer heeft een hele grote impact op onze energie (elektrisch) neutraal SD programma, hier worden 34 windmolens geplaats met een vermogen van 3 MW/molen, totaal 34x3= 102MW. De bijdrage van dit windpark zal omstreeks 2021 zijn gerealiseerd en enorme bijdrage leveren aan ons elektrisch energie neutraal programma op SD.

Sociaal
Voor elk energieproject kijken we ook naar mogelijkheden om mensen uit de bijstand of met een beperking aan het werk te helpen. Inmiddels zijn er zes uitkeringsgerechtigden door gestroomd naar regulier werk als chauffeur in elektrische buurttaxi’s die door EWSD worden geëxploiteerd. Dit initiatief is mede ontstaan om een bijdrage te leveren aan de Participatiewetgeving.

Profilering
Eigenlijk zou dat niet nodig mogen zijn maar met een duurzaam, groen karakter kun je je nog steeds onderscheiden. Dat geldt niet alleen voor ondernemers, maar ook voor de gemeente, bijvoorbeeld als vestigingsplaats en in toerisme en recreatie.
Voor veel bedrijven geldt dat zij zich binnen de productieketen steeds duurzamer willen (moeten) opstellen. De één doet dat al als voorloper, de ander als volger. Aanbestedingen zijn vaker voorzien van een duurzaamheidsclausule of vragen naar inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Niet voor niets was werkvoorzieningsbedrijf De Zuidhoek samen met de OSD initiatiefnemer van de EWSD.’’

PR
“We hebben veel achter de schermen gewerkt om EWSD op de kaart te zetten. Nu wordt het tijd om de activiteiten zichtbaarder te maken. Niet alleen voor de ondernemers, maar ook om particulieren in het traject mee te nemen. We zijn samen met de gemeente een transitieplan aan het opstellen die zichtbaar wordt voor iedereen met een “energiebarometer” deze laat actueel laat zien wat er gebeurt op SD. Dit doen we tevens in samenwerking met de WereldRegio.’’

OSD
“Zoals gezegd, is EWSD ontstaan uit de OSD. Ik koppel tijdens de algemene ledenvergadering(en) onze laatste inspanningen terug aan de leden. We willen in 3 fases van nu tot 2040 naar een energieneutraal Schouwen-Duiveland!
Fase 1 elektrisch energieneutraal 2022
Fase 2 energie besparing met geleidelijk “nul op de meter”, 60% heeft geen gas meer benodigd 2032. In nieuwe huizen zal geen gas meer aanwezig zijn, de bestaande woningen zullen geleidelijk worden aangepast. Dit is de moeilijkste fase van de energie transitie!
Fase 3 100% energie neutraal 2040

Dit kan niet zonder betrokkenheid van de ondernemers op SD.

Peter de Koeijer 

Bestuurslid

Doe het nu.

Eind december heeft EWSD op een goed bezochte avond het startsein gegeven voor zonneenergie voor particulieren. We weten het allemaal het klimaat , en daarmee onze wereld, is aan het veranderen. En dat wordt voor een flink deel veroorzaakt door ons veel te grote verbruik van kolen, olie en gas. Daar moeten we in minderen en op zo kort mogelijke termijn mee stoppen. Energie Werkt Schouwen Duiveland (EWSD) heeft de ambitie uitgesproken dat dat voor ons eiland per 2030 gaat lukken. Dan moet iedereen wel mee doen ook u. Voor de electriciteitsbehoefte is het nu al mogelijk en er is geen reden om het niet te doen. Als particulieren samen op het dak van een ander zonnepanelen leggen krijgen ze de belasting op hun electriciteitsrekening terug. EWSD gaat dakeigenaren met particulieren verbinden en zorgt voor de structuur van een cooperatie om het te laten werken. Het is een kontrakt voor 15 jaar zo is het door de belastingdienst geregeld. De particulier realiseert in het voorstel van EWSD 3% rendement op zijn inleg voor de zonnepanelen. Alles wordt door EWSD geregeld en kost dus geen inspanning en levert geen risico. 15 jaar is lang maar er is de mogelijkheid om ze terug in te leveren als er in die tijd zich onvoorizene omstandigheden voor doen. Daarnaast houdt EWSD een klein deel van de opbrengst om te gebruiken om haar andere doel te realiseren nl mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt helpen naar zinvol werk. Zo rijden nu electrische autotjes met bejaarden naar kapper, winkel of museum om hun levensplezier te vergroten en tegelijk de chauffeur op te leiden tot taxi-chauffeur. Zo geven we op het eiland een eigen invulling aan de participatiemaatschappij. Voor het meebedenken en meeopzetten van andere projecten hebben we onbeperkt behoefte aan vrijwilligers. Dus als uw kleinkinderen later vragen wat hebt u aan de bedreiging van de klimaatverandering gedaan hebt u een goed antwoord. U hebt uw belagstelling al in februari 2017 gemeld bij info@ewsd.nl. Het gekoelde dranje op het terras dat u nuttigt is gekoeld met zonnestroom en tegelijk is er een invulling gegeven aan een stukje sociaal beleid.
Prachtig eiland toch. Aanmelden verplicht nog tot niets, maar we vinden vast iets passends.
Doe het nu.

Medewerkers

Karlien Mabesoone 

Secretariaat

Bewust zijn van het feit dat we met zijn allen afscheid moeten nemen van het op economisch groei gebaseerde consumentisme en welvaartsdenken. Met maar één doel voor ogen: het welzijn in onze samenleving te behouden en te bevorderen. Waarbij geld niet de drijfveer is, maar slechts een middel om onze doelstellingen te bereiken. Zaken op een andere manier benaderen om mensen met elkaar te verbinden, ter bevordering van een duurzame samenleving en leefomgeving. De transitie van fossiele energieopwekking naar hernieuwbare decentrale energieopwekking kan daar voor zorgen. Mensen en instanties bewust maken om het over een andere boeg te gooien. Dat wij op Schouwen-Duiveland gaan voor groene en duurzame energie die lokaal is opgewekt. En een platform bieden waar relevante initiatieven van ondernemers en burgers samenkomen.

Mijn missie:

BEWUST anders DENKEN en DOEN!

Willem van Zalm 

Projectleider

Ik houd mij sinds een jaar bezig met de begeleiding van het project elektrisch vervoer.
Geweldig om mee te werken aan een project waarbij we banen creëren en tevens de oudere eilandbewoners van ons mooie eiland kunnen laten genieten!