Home Over EWSD Ondernemen Prijs 2021 Projecten Partners Nieuws Contact

Energiecoach

Delta

DELTA ondersteunt de EWSD door ondernemers advies te geven over energiebesparing. DELTA’s energieadviseur Sjaak Vogel helpt ondernemers om hun werkomgeving te verduurzamen door een energie adviesrapport op te stellen.

 

 

 

 

Jos Rijk

De Zuidhoek

Toen ik in juli 2012 begon als directeur bij de Zuidhoek was één van de eerste afspraken die ik had met Olivier Verwest, toen voorzitter van de Ondernemersvereniging Schouwen-Duiveland (OSD).
Ik wilde het thema sociaal ondernemen introduceren op Schouwen-Duiveland en het gesprek met Olivier bleek de start te zijn van een mooie ontwikkeling die uiteindelijk heeft geleid tot de oprichting van de energie cooperatie “Energie Werkt”.
Hoe kom je nu van sociaal ondernemen naar een energie cooperatie, zult u zich afvragen.
Nu, dat kon alleen maar gebeuren omdat we geen plan hadden en gewoon aan de slag gingen met een idee. Dat idee was om ondernemers bekend te maken met sociaal ondernemen en tevens hiervoor draagvlak te creëren leidend tot reguliere banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We begonnen met een marktverkenning onder ondernemers op Schouwen-Duiveland.
We zagen de uitwerking van dit idee heel ruim en ervaarden het als een experiment waarvan we niet wisten in welke volgende fase we zouden belanden. Als mensen mee wilden doen: graag! Als mensen wilden afhaken: ook goed! De carrousel gedacht was geboren.
Juist doordat we ons breed bleven oriënteren kwamen we al brainstormend uit op een ander thema dat al langer speelde binnen OSD, namelijk het streven te komen tot een energieneutraal Schouwen-Duiveland. Sociaal ondernemen gaat namelijk om het maximaal inzetten van mensenergie zodat ze mee kunnen doen in de maatschappij via werk.
De koppeling van sociaal ondernemen en het streven te komen tot een energieneutraal eiland was geboren en leidde in mei 2014 tot het daadwerkelijk oprichten van een energie cooperatie. Maximaal inzetten van zowel groene (zon, wind) energie als mensenergie is het doel. Door samen met de leden van de cooperatie duurzame projecten op te zetten wordt werkgelegenheid gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een aantal mooie praktijkvoorbeelden zijn al te noemen.
Wat mij betreft is dit een begin van een mooie innovatieve ontwikkeling op Schouwen-Duiveland die écht duurzaam is. De menselijke factor mag daarbij niet ontbreken!

Ondernemer

Jan Deurloo

Dit mes snijdt aan 2 kanten.

Voor mij is de sociale factor het diamantje van dit project. Zonne-energie opwekken en rendement maken is niet exclusief voorbehouden aan EWSD, daar zijn meerdere aanbieders voor op de markt.

Maar het opleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en zo concreet helpen aan passend werk, daar zit de meerwaarde! Dat is pas rendement!Een sociaal rendement voor Schouwen-Duiveland met een percentage dat niet in geld is uit te drukken.

Bijkomend voordeel is dat de zonnepanelen niet op je eigen dak gemonteerd worden maar geclusterd op een groot dak van een bedrijf in je omgeving. Samen maken we ons mooie eiland nog een beetje mooier en stap voor stap energieneutraal.

Een pracht initiatief!

 

Jan Deurloo